"Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem
- staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium"


Józef Piłsudski